Doelstelling
Het ondersteunen en begeleiden van chronisch psychiatrische patiënten op het gebied van wonen, vrijetijdsbesteding, sociale vaardigheden, educatie en arbeidsmatige activiteiten zodat zij zich zo zelfstandig mogelijk staande kunnen houden in de samenleving.

Doelgroep
Fundashon Sonrisa richt zich op chronisch psychiatrische patiënten die niet in een psychiatrische inrichting hoeven te verblijven. Deze mensen hebben vaak weinig sociale contacten. Ze hebben de neiging zich terug te trekken en moeite met het structureren van hun leven. Vaak wonen zij bij familie hetgeen de nodige spanningen met zich mee kan brengen.

Visie
Wij streven naar reïntegratie op maat, uitgaande van de wensen, interesses en  mogelijkheden van de zorgvrager, waarbij de beschikbare middelen uit zowel zorg als financieel oogpunt op de meest verantwoorde wijze worden aangewend. Chronisch psychiatrische patiënten worden meestal niet gestimuleerd in hetgeen zij kunnen. Vaak ligt het accent op de problemen, die de ziekte met zich mee brengt. Bij de begeleiding leggen wij de nadruk op het gezonde deel van de bewoners en bezoekers. Wij concentreren ons op de capaciteiten van chronisch psychiatrische patiënten en helpen deze ontwikkelen zodat de belemmeringen die de ziekte met zich mee brengt minder zwaar gaan tellen. De persoon wordt zelfstandiger en weerbaarder. Het zelfvertrouwen en de eigenwaarde groeien. Een waardiger bestaan is het gevolg.Karabijnmeetlint

Werkwijze
Maatwerk is belangrijk. Elke persoon is immers uniek en heeft een eigen benadering nodig. Wij richten ons op de mogelijkheden die een individu heeft. Om zijn capaciteiten optimaal te benutten heeft elke bewoner en bezoeker een op maat gesneden begeleidingsplan. De vaste begeleider maakt dit plan op basis van observatie. Over de inhoud van het plan wordt overlegd met collega begeleiders, eventueel met de psychiatrische behandelaar en natuurlijk met de betrokkene zelf. In het begeleidingsplan staan doelen waaraan de bewoner/bezoeker gaat werken. Meestal betreft het heel praktische zaken. In de loop van de tijd kunnen deze doelen, na evaluatie, worden aangepast. Het plan is de basis van de begeleiding. Door de medewerkers wordt continu gezocht naar middelen om de motivatie bij de bewoners
en de bezoekers vast te houden.