Sonrisa kent drie verschillende woonvormen, elk met een eigen mate van zelfstandigheid voor de bewoner.

Beschermd wonen 
1. Kas Theo Doran
Deze zeventien gemeubileerde huisjes bestaan elk uit een zit/slaapkamer met aanrechggz-12t, douche en toilet.
Het accent van de bewonersbegeleiding ligt op het samen zoeken naar oplossingen voor verschillende dagelijkse problemen. De bewoner krijgt hierbij veel ondersteuning van de medewerkers.

2. Aanleunwoningen van Kas Theo Doran
Deze liggen aan de andere kant van het Sonrisa terrein. De gemeubileerde woningen zijn groter dan de huisjes van Kas Theo Doran, met een aparte slaapkamer. De bewoners zorgen zelf voor hun eten en proberen zelfstandig oplossingen te vinden voor dagelijkse problemen. Zij doen vaak een beroep op ondersteuning van de begeleiders.

Begeleid zelfstandig wonen
Bij Kas Theo Doran beschikt Fundashon Sonrisa over 10 huisjes en in de wijk Kanga over drie appartementen. Hier wonen mensen vrijwel geheel zelfstandig. Begeleiders grijpen slechts in als het mis dreigt te lopen.