Soms staat een psychiatrische ziekte in de weg van zelfstandig wonen. Wonen bij Fundashon Sonrisa kan dan voor u een oplossing bieden om toch meer op eigen benen te staan.Clientengroep

Naast begeleid en beschermd wonen, biedt Sonrisa met haar activiteitencentrum een breed scala  aan dagbestedingsactiviteiten aan. Het meedoen aan activiteiten heeft een positieve uitwerking. U leert allerlei vaardigheden en kunt zich zo verder ontplooien. Het activiteitencentrum kan u helpen bij het leren weer deel te nemen aan en u staande te houden in de samenleving die niet altijd even open staat voor mensen met een psychiatrische uitdaging.