Het activiteitencentrum Adriaan is 5 dagen in de week geopend. Er is op het activiteitencentrum begeleiding aanwezig van 8.00-16.30.
Dagelijks staat het centrum open voor 70 bezoekers.  ggz-11

Er worden vele verschillende activiteiten aangeboden, verdeeld in doelgerichte activiteiten en activiteiten bedoeld als vrijetijdsbesteding. Als bezoeker doet u  in principe minstens 1 activiteit doelgericht. Ook kunt u deelnemen aan arbeidsmatige activiteiten, zoals het wasproject, banket, schoonmaak, tuinieren.

Binnen de activiteiten wordt met individuele doelen gewerkt gebaseerd op de uw kansen, wensen en mogelijkheden, want de aandacht gaat vooral uit naar de kwaliteiten en mogelijkheden die u bezit ondanks uw ziekte.
U wordt begeleid door een persoonlijke begeleider. Deze begeleider draagt zorg voor het hele proces van aanmelding tot afsluiting. U krijgt een eigen dossier waarin alle informatie bijgehouden wordt. Uw begeleider is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van dit dossier. Uw begeleider onderhoudt ook de contacten met uw familie en behandelaar.
Tijdens de afwezigheidvan uw persoonlijke begeleider, wordt tijdelijk een andere vaste begeleider aangewezen om de continu├»teit van de activiteiten te waarborgen.

Het meedoen aan activiteiten heeft een positieve uitwerking. U zult zien dat u dingen kunt en recht van bestaan heeft. U leert allerlei vaardigheden en kunt zich zo verder ontplooien. Het activiteitencentrum kan u helpen bij het leren weer deel te nemen aan en u staande te houden in de samenleving die niet altijd even open staat voor mensen met een psychiatrische uitdaging.

Indien u bij aanmelding aan de voorwaarden voldoet, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek