Soms staat een psychiatrische ziekte in de weg van zelfstandig wonen. Wonen bij Fundashon Sonrisa kan dan voor u een oplossing bieden om toch meer op eigen benen te staan. Wij kennen drie verschillende woonvormen, elk met een eigen mate van zelfstandigheid.
 
Beschermd wonen SonrisaRounded1wit
1. Kas Theo Doran
Deze zeventien gemeubileerde huisjes bestaan elk uit een zit/slaapkamer met aanrecht, douche en toilet.
Het accent van de begeleiding ligt op het samen zoeken naar oplossingen voor verschillende dagelijkse problemen. U krijgt hierbij veel ondersteuning van de medewerkers.

2. Aanleunwoningen van Kas Theo Doran
Deze liggen aan de andere kant van het Sonrisa terrein. De gemeubileerde woningen zijn groter dan de huisjes van Kas Theo Doran, met een aparte slaapkamer. U zorgt zelf voor uw eten en probeert zelfstandig oplossingen te vinden voor dagelijkse problemen, maar kunt altijd een beroep doen op ondersteuning van de begeleiders.

Bij Kas Theo Doran is er overdag en 's avonds altijd begeleiding aanwezig en 's nachts bewakingspersoneel.

Begeleid zelfstandig wonen
In de wijk Kanga beschikken wij over drie appartementen. Hier woont u vrijwel geheel zelfstandig. Daar waar nodig krijgt u begeleiding vanuit Kas Theo Doran.

Alle bewoners kunnen gebruik maken van het activiteitencentrum Adriaan.

Voor wie
Niet iedereen kan bij Fundashon Sonrisa wonen. Van elke nieuwe bewoner wordt minimaal verwacht dat hij /zij:

  • In staat is de algemeene dagelijkse handelingen (wassen aankleden, eten) zelfstandig uit te voeren.
  • Psychiatrische behandeling en de daarbij behorende medicatie accepteert en psychiatrisch stabiel is
  • Open staat voor begeleiding