Een opname is een zeer ingrijpende gebeurtenis. De steun en inbreng van familie en vrienden is van grote waarde bij het omgaan hiermee.ggz-18
Ook kinderen zijn altijd welkom. Een ouder of grootouder die is opgenomen kan het echt waarderen wanneer er kinderen op bezoek komen.

In uitzonderlijke gevallen, in overleg met de partner van de opgenomen ouder, wordt er besloten om het bezoek van kinderen uit te stellen. Dit heeft vaak te maken met de conditie van de opgenomen ouder.