Terwijl de Wereld Gezondheidsorganisatie psychische aandoeningen op nummer twee heeft staan op de lijst van meest voorkomende ziektes, heerst er toch vaak nog een taboe op psychische problemen, terwijl het iedereen kan overkomen.  Zoals ieder andere ziekte maken psychische aandoeningen geen onderscheid naar sekse, woonplaats of sociale klasse.

Veel mensen durven niet over hun problemen te praten uit schaamte of uit angst 'gek' gevonden te worden. Toch is het belangrijk om uw probleem met anderen te delen en er niet alleen mee rond te blijven lopen. Emotionele en psychologische problemen kunnen ernstige gevolgen hebben. Behandeling kan een oplossing bieden.

Heeft u last van psychische klachten en komt u er zelf niet meer uit? Klínika Capriles biedt behandeling, begeiding en zorg van aan mensen die te kampen hebben met psychiatrische en ernstige psychiatrische problematiek.