Al jaren was GGz Curaçao op zoek naar nieuwe manieren om het leren van de medewerkers te ondersteunen, en nu, met de deelname aan de GGZ – ecademy en het door hen ontwikkelde Centrale Leerplatform, heeft de organisatie gekozen voor nieuwe tijden in haar leeractiviteiten, zijnde e-learning.

Door gebruik te maken van het zogenaamde “Centraal Leerplatform” (CLP) wordt aan deelnemers de mogelijkheid geboden om verder te groeien, en om op die manier de zorg- en dienstverlening nog beter te maken. Het CLP is een digitale leeromgeving waarin medewerkers optimaal worden gefaciliteerd om ‘een leven lang te leren’. Alles omtrent leren krijgt een centrale plaats. Er worden (blended) leertrajecten in het CLP aangeboden, diverse nieuwe vormen van leren worden mogelijk gemaakt zoals bijvoorbeeld webinars en memotraining.

Deze vorm van aanbieden van opleidingen is ook een stimulans voor de zogenoemde functievolwassenheid. Gebruik makend van datgene wat GGZ-ecademy aanbiedt, op het moment dat het hem/haar het best uit komt, op zij het een computer, tablet of smartphone, kan de medewerker zelf de regie voeren over het vergroten van zijn/haar kennis.