De week van 15 tot en met 19 januari 2018, heeft GGz Curaçao stichting “Yudaboyu” een ADOS-2 training georganiseerd.

“Ondanks de financiële situatie, willen wij, de werknemers binnen de GGz Curaçao organisaties, steeds groeien en verbeteren zodat we onze cliënten en patiënten beter kunnen diagnosticeren en behandelen. Daarom heb ik het initiatief genomen de training naar hier te halen en samen met andere collega’s te organisren” zegt Hera Dierckx, psychologisch assisitent bij Klinika Capriles en Yudaboyu.
De twee trainers, Anne Vanderlinden uit België en Anneke Louwerse uit Nederland hebben les gegeven aan psychologen uit Curaçao, Bonaire en Aruba.
De ADOS-2 is een gestandaardiseerd observatie-instrument voor autismespectrumstoornissen (ASS). Er wordt gekeken naar communicatie, sociale interactie en (verbeeldend) spel.

ADOStraining jan2018 web