GGz Curaçao heeft de afgelopen weken een aantal trainingen ‘oplossingsgericht werken’ georganiseerd die zijn gegeven door Fredrike Bannink (Klinisch psycholoog, jurist en mediator). Zowel medewerkers van de GGz Curaçao stichtingen als diverse medewerkers van andere organisaties in de zorg en medewerkers uit het onderwijs hebben aan de training deelgenomen. Er waren deelnemers van Curaçao als ook van Bonaire en St. Maarten.

De trainingen waren gericht op bestuurders, managers, leidinggevenden, maatschappelijk werkenden, human resource adviseurs en behandelaren. De deelnemers kijken terug op een insprirende dag waarin men veel informatie heeft gekregen over het oplossingsgericht werken, gevuld met praktische tips en toepassingsmogelijkheden. In dezelfde periode heeft er ook een” train the trainer” oplossingericht werken plaatsgevonden. De deelnemers aan deze training zullen hun opgedane kennis en vaardigheden inzetten om de methodiek van oplossingsgericht werken verder uit te dragen binnen GGz Curaçao en daarbuiten.

GGz Curaçao zal in de toekomst meer van dit soort trainingen gaan organiseren waar naast medewerkers van de eigen stichtingen, ook mensen van buiten GGz Curaçao aan kunnen deelnemen. De eerstvolgende training zal in mei plaatsvinden. Onderwerp is ‘Brainblocks’, een toolbox om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en mensen in hun omgeving te kunnen praten over autisme. De inschrijving voor deze training is al gesloten. Andere trainingen zullen via de website en via de Facebookpagina van GGz Curaçao bekend worden gemaakt.


TrainingenOplossingsgerWerken