In maart van dit jaar zijn Klinika Capriles en FMA een protocol overeengekomen met als doel ernaar toe te werken dat hun respectievelijke voorzieningen “Un Mihó Mañan” (UMM) en “Dios Yudami” per 1 juni 2018 fysiek zijn ondergebracht op één locatie en in organisatorische zin zijn samengevoegd. Dit nu heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst die deze samenvoeging realiseert.

Concreet betekent dit dat UMM haar zorg per deze datum verplaatst naar de locatie van Dios Yudami. Vanaf deze locatie zal UMM dagbehandeling en nachtopvang bieden aan cliënten van Klinika Capriles. Dios Yudami behoudt haar huidige functie als laagdrempelig inloopcentrum voor cliënten van FMA. In een later stadium zal voor de cliënten van Dios Yudami ook nachtopvang verzorgd worden.

Beide partijen zijn van mening dat het samenvoegen van de voorzieningen aanzienlijke voordelen kan opleveren, onder andere een hogere doelmatigheid van de organisatie van de zorg, het ontstaan van nieuwe mogelijkheden voor nachtopvang voor de cliënten van Dios Yudami, het beter benutten van elkaars expertise op het terrein van behandeling en begeleiding van cliënten en het realiseren van een meer op de cliënt afgestemd behandel- en begeleidingsaanbod.

 DSC 5183 web

Meta Fahrenfort, Algemeen Manager van FMA en Waldi OOstburg, Raad van Bestuur Klinika Capriles