Per 1 juni aanstaande zal de deeltijd afdeling van het kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum Yudaboyu verhuizen naar gebouwen gelegen op het terrein van Klínika Capriles aan de Mohikanenweg 8 te Groot Kwartier. Per 1 juli zal ook de rest van de dienstverlening verplaatst worden naar voorgenoemde locatie.

Reden voor de verhuizing is het terugdringen van kosten. Hoewel door de overheid als zelfstandige stichting erkend, heeft het centrum nooit financieel zelfstandig gedraaid als gevolg van gebrek aan erkenning door de SVB. De exploitatiekosten van Yudaboyu zijn hierdoor al sinds haar oprichting ten laste van Klinika Capriles geweest. Gezien het feit dat voor deze laatste nog steeds een structurele oplossing van de financiering op zich laat wachten (lees aanpassingen van de tarieven), is de keuze gemaakt de dienstverlening van Yudaboyu te verplaatsen naar gebouwen op het terrein van de kliniek. Hiermee wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd op de huisvestingskosten en worden de continuiteit van de dienstverlening van Yudaboyu en behoud van banen gerealiseerd.

Door het plaatsen van een omheining rond het gedeelte waar Yudaboyu zich vestigt, wordt wel een aparte locatie gecreëerd om zo de zelfstandigheid van het centrum te onderstrepen én de noodzakelijke veilige omgeving te creëeren voor de kinderen en jongeren die bij Yudaboyu in behandeling zijn.