Vrijdag 15 november jongstleden, vond onze traditionele jubilaris- en gepensioneerdenviering plaats. Voor het derde opeenvolgend jaar was het een jubilarisviering, aangezien er ook voor dit jaar geen gepensioneerden waren.
Dit keer vond de viering plaats in de 'Queen's Ballroom' van het recent compleet gerenoveerde CuraƧao Marriot Beach Resort, waar in een feestelijke sfeer erkenning is gegeven aan degenen die gedurende 2019 hun jubileum mochten beleven.

KC Jubularisviering2019