Als organisatie willen we onze verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. De veiligheid en gezondheid van niet alleen onze cliënten, bewoners en bezoekers, maar ook van onze medewerkers staat voor ons op de eerste plaats. Dat betekent dat we preventieve maatregelen moeten nemen die soms vervelend en onaangenaam kunnen zijn en bovendien ook nog eens per dag kunnen wijzigen. Maar we doen alles wat in onze macht ligt om een veilige omgeving te waarborgen voor onze cliënten en medewerkers.

Per 16 maart is het bezoekers niet toegestaan het terrein van Klinika Capriles te betreden. Deze maatregel geldt ook voor Yudaboyu, Brasami en Instituto Buena Bista die ook op het terrein van Klinika Capriles zijn gevestigd. De bezoekrestrictie geldt ook voor Fundashon Sonrisa.

De poliklinieken van Klínika Capriles bij Groot Kwartier bij Sòrsaka zijn gesloten. Waar mogelijk worden afspraken verzet. Of de afspraak wordt vervangen door een telefonisch consult. Alleen spoedconsulten op indicatie van husiartsen vinden doorgang op de poli.
Voor het aanvragen van (vervolg)recepten wordt cliënten vriendelijk doch dringend verzocht de aanvraag tijdig te doen via WhatsApp, mail of fax en niet persoonlijk naar de balie te komen.

De dienstverlening aan de groep ambulante cliënten wordt zoveel mogelijk beperkt tot de minimaal benodigde contacten.

Opgenomen cliënten en bewoners blijven zoveel mogelijk op de respectievelijke terreinen. Dit om te voorkomen dat een cliënt op straat geïnfecteerd raakt en vervolgens overige cliënten/bewoners aansteekt.

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen de maatregelen week per week evalueren en aanpassen mocht dit nodig zijn.

We rekenen op een ieders medewerking en begrip voor de ingrijpende maatregelen. Deze zijn nodig om een zo veilig mogelijke omgeving te bieden aan zowel onze cliënten als aan onze medewerkers.