De week van 15 tot en met 19 januari 2018, heeft GGz Curaçao stichting “Yudaboyu” een ADOS-2 training georganiseerd.

GGz Curaçao is er in geslaagd om Fredrike Bannink naar Curaçao te halen!

Begin maart zal zij diverse trainingen verzorgen op het gebied van oplossingsgericht werken.

Al jaren was GGz Curaçao op zoek naar nieuwe manieren om het leren van de medewerkers te ondersteunen, en nu, met de deelname aan de GGZ – ecademy en het door hen ontwikkelde Centrale Leerplatform, heeft de organisatie gekozen voor nieuwe tijden in haar leeractiviteiten, zijnde e-learning.

 

10 di òktober 2017 is het Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. Een dag waarop stilgestaan wordt bij de betekenis van en ontwikkelingen op het terrein van geestelijke gezondheid.

Het Jaardocument 2016 van Klinika Capriles is nu beschikbaar onder Publicaties