Nu beschikbaar onder "Veelvoorkomende stoornissen", Infocards; op briefkaartformaat de belangrijkste informatie over o.a. depressie, angststoornissen, schizofrenie en andere veelvoorkomende psychische aandoeningen.

12 mei wordt wereldwijd stilgestaan bij het werk van allen die in de zorg werken.
Tijdens een bescheiden maar genoeglijke viering, werd bij GGz Curaçao ook stilgestaan bij deze dag.

Onder het toeziend oog van de Inspecteur Gezondheidszorg is op woensdag 4 februari 2015 het protocol "Beoordeling, vervoer en gedwongen opname psychiatrische patiënten", ook wel het KZ- (=krankzinnigenverklaring) protocol genoemd, ondertekend door vertegenwoordigers van Fundashon Kuido di Ambulans, Curaçaose Huisartsenvereniging, Klinika Capriles, Korps Politie Curaçao, PSI Skuchami en het St. Elisabeth Hospitaal. Het protocol is tot stand gekomen onder toezicht van de Inspectie van de Volksgezondheid.

De presentatiies van prof. dr. Geert-Jan Stams en drs. Agnes de Lima-Heyns zijn nu beschikbaar onder Publicaties

Het jaardocument Klínika Capriles / Yudaboyu is nu beschikbaar onder Jaarverslagen