Onder het toeziend oog van de Inspecteur Gezondheidszorg is op woensdag 4 februari 2015 het protocol "Beoordeling, vervoer en gedwongen opname psychiatrische patiënten", ook wel het KZ- (=krankzinnigenverklaring) protocol genoemd, ondertekend door vertegenwoordigers van Fundashon Kuido di Ambulans, Curaçaose Huisartsenvereniging, Klinika Capriles, Korps Politie Curaçao, PSI Skuchami en het St. Elisabeth Hospitaal. Het protocol is tot stand gekomen onder toezicht van de Inspectie van de Volksgezondheid.

Het jaardocument Klínika Capriles / Yudaboyu is nu beschikbaar onder Jaarverslagen

Op veler verzoek is de presentatie die de vaktherapeuten hebben gebruikt tijdens de lezing op 15 mei 2014 nu beschikbaar op de website.

Klik hier voor de presentatie

Woensdag 8 oktober 2014, 19:30 – 21:30, organiseert GGz Curaçao in samenwerking met de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UoC, in de aula van de UoC een lezing over:

Signs of Safety

Spreker is mevrouw Miranda Veltman, Orthopedagoog en GZ-psycholoog.

Voor de patiënten van Pico Plata vertegenwoordigen de 21 treden in Punda meestal al dat waar ze niet op zitten te wachten. Na het bestijgen van die treden, of soms zelfs zonder die gang, zien ze zich geplaatst in Klínika Capriles op Pico Plata om, of ze willen of niet, behandeling te krijgen.
Om de 3 tot 6 maanden komt de rechter dan kijken hoe het met hen gaat. Voor het merendeel is contact met "21 treden" een onaangename ervaring wat ervoor zorgt dat er dingen gebeuren die ze niet wilden.
Toen de rechter laatst weer kwam evalueren, gebeurde het laatste wat ze verwachtten toen ze hun vooruitgang toonden.