Donderdag 1 november 2012 was een volle aula van de UNA het toneel van een door GGz Curaçao in samenwerking met de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UNA georganiseerde lezing getiteld "Seksuele delicten: opsluiten of behandelen?".
Hoewel de publieke opinie over het algemeen in vaak felle bewoordingen neigt naar de eerste optie, blijkt in de praktijk deze vraag niet zo zwart-wit te beantwoorden te zijn.

De ervaringen bij Klínika Capriles.

Artikel gepubliceerd in de Ñapa van zaterdag 3 november 2012
Klik hier om het volledige artikel te lezen

Donderdag 1 november, 20:00 – 22:00, organiseert GGz Curaçao in samenwerking met de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UNA, in de aula van de UNA een lezing met als titel "Seksuele delicten; opsluiten of behandelen?"
Sprekers zijn dokter Marilyn Moses, o.a. huisarts en forensisch arts en drs. Agnes de Lima, forensisch GZ psycholoog bij GGz Curaçao.
Tot slot is er een vragenronde.

Op 23 en 24 november 2012 organiseert GGz Curaçao in samenwerking met het Openbaar Ministerie en Reclassering Curaçao de werkconferentie "Forensische psychiatrie op Curaçao: nut en noodzaak".

Bezoek de conferentiepagina's voor alle informatie aangaande programma en inschrijving

Als psychiatrisch ziekenhuis heeft Klínika Capriles als missie om behandeling, zorg en rehabilitatie van een kwalitatief hoogstaand niveau te bieden aan personen met een psychiatrische stoornis of ernstige psychische problematiek.
Essentieel onderdeel hiervan zijn de diverse sportieve, educatieve en sociaalrecreatieve programma's die ook buiten de kliniek plaatsvinden. Bij al deze activiteiten worden er bussen ingezet. Echter, de huidige bus was na jaren van trouwe dienst, toe aan vervanging.