Vrijdag 23 en zaterdag 24 november 2012, organiseert GGz Curacao een werkconferentie
aangaande forensische psychiatrie.