Als psychiatrisch ziekenhuis heeft Klínika Capriles als missie om behandeling, zorg en rehabilitatie van een kwalitatief hoogstaand niveau te bieden aan personen met een psychiatrische stoornis of ernstige psychische problematiek.
Essentieel onderdeel hiervan zijn de diverse sportieve, educatieve en sociaalrecreatieve programma's die ook buiten de kliniek plaatsvinden. Bij al deze activiteiten worden er bussen ingezet. Echter, de huidige bus was na jaren van trouwe dienst, toe aan vervanging.

Om organisatorische redenen wordt de Open Dag bij Fundashon Sonrisa welke gepland stond voor zondag 4 november 2012, verschoven naar zondag 2 december 2012.

Vrijdag 23 en zaterdag 24 november 2012, organiseert GGz Curacao een werkconferentie
aangaande forensische psychiatrie.