GGz Curaçao kent een drietal kernwaarden die samen het "ethisch kompas" vormen voor de richting van de manier van werken van alle organisaties en hun medewerkers van de GGz Curaçao. Varend op dit kompas wil de GGz Curaçao haar visie en doelstellingen realiseren.
Onze gezamenlijke kernwaarden zorgen voor verbondenheid en betere communicatie tussen medewerkers onderling en met patiënten omdat men elkaar beter begrijpt.


Betrokkenheid      

"Vanuit een gevoel van saamhorigheid en gelijkwaardigheid bijdragen aan waar wij voor staan"


Bekwaamheid          

"Kunnen wat cliënten, de organisatie en collega's van ons mogen verwachten"


Betrouwbaarheid    

"Doen wat cliënten, de organisatie en collega's van ons mogen verwachten"

  

 

 

 kompas2