Patiënttevredenheid

Voor GGz Curaçao is verbetering van de kwaliteit van de zorg een continue proces. Hoe ervaren onze patiënten de geboden zorg? Wat vinden ze van de informatievoorziening en de inspraak in de behandeling?

Om antwoord op deze vragen te krijgen vragen we onze patiënten de GGz thermometer in te vullen.

De Compilatie resultaten GGz Thermometer geeft u een indruk van de resultaten over afgelopen jaren

 

 

 
Klacht? Voor elke klacht is er een oplossing! 

Goede zorg verlenen en luisteren naar de wensen van onze patiënten vinden we belangrijk binnen GGz Curaçao.

Het merendeel van onze patiënten is tevreden met de zorg die ze krijgen. Toch kan het zijn dat iemand van mening is dat hij/zij niet naar behoren is behandeld, of dat dingen beter hadden kunnen lopen. In dat geval kan de persoon of familie zich wenden tot de klachtencommissie.

Meer informatie over de klachtencommissie

 

qualitycubes