Alle medewerkers van binnen GGz Curaçao doen hun uiterste best goede kwaliteit van zorg te leveren en het verblijf voor u zo prettig mogelijk te maken. Maar het kan altijd beter, en om te weten wat cliënten van de zorg vinden doen wij met regelmaat cliënttevredenheidsonderzoeken.
Het merendeel van onze patiënten is tevreden met de zorg die ze krijgen. Toch kan het zijn dat u van mening bent dat u niet naar behoren bent behandeld, of dat dingen beter hadden kunnen lopen.
Idealiter uit u uw ongenoegen of klacht op de plek of bij de persoon waar het is ontstaan. Als u zich ongemakkelijk voelt bij een directe benadering, kunt u zich wenden tot de leidingegevende van de betreffende persoon. Indien dit niet een gewenst resultaat oplevert, kunt zich ook wenden tot de directie. Als de interne behandeling van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt of als u een onafhankelijk oordeel hierover wenst, kunt u of uw familie zich wenden tot de Klachtencommissie. Het staat u te allen tijde vrij de klacht direct in te dienen bij de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie is een onafhankelijke orgaan wat opvang, bemiddeling en behandeling van klachten biedt voor diverse zorginstellingen die aangesloten zijn bij de Zorgfederatie, waaronder Stichting GGz Curaçao. De klachtencommissie onderzoekt en doet uitspraak over de vraag in hoeverre uw klacht gegrond is. De commissie kan ook advies geven of aanbevelingen doen met betrekking tot hoe mogelijkerwijs herhaling van een dergelijke klacht voorkomen kan worden. De commissie is niet bevoegd schadevergoeding toe te kennen.

 


Folder Klachtencommissie Nederlands

Folder Klachtencommissie Papiamentu