Voor GGz Curaçao is verbetering van de kwaliteit van de zorg een continue proces. Hierin is de mening van onze patiënten van groot belang. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de GGz thermometer als meetinstrument.

De GGz thermometer wordt afgenomen bij beëindiging van de behandeling of, bij behandeling langer dan één jaar tussentijds.
In de enquête wordt u bevraagd naar de tevredenheid over de ontvangen informatie, de mate van inspraak bij de behandeling, de hulpverlener en het resultaat van de behandeling.thermometer

De Compilatie resultaten GGz Thermometer geeft u een indruk van de resultaten over afgelopen jaren