Als verwijzer bent u een belangrijke schakel in de hulpverlening. U bepaalt samen met uw patiënt of een verwijzing naar GGz Curacao nodig is.

Indicaties voor doorverwijzing
U kunt patiënten bij GGz Curacao aanmelden voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. Wij beschikken daarnaast over mogelijkheden voor acute opvang van psychiatrische crises en beschermde woonvoorzieningen.


Wie mag verwijzen?
Voor een behandeling bij een van de organisaties van GGz Curacao is een officiële verwijzing nodig. Patiënten of hun familie kunnen zichzelf niet aanmelden. De huisarts is de enige die naar Klínika Capriles of Yudaboyu kan verwijzen.


Verwijzing naar afdeling Deeltijd van Klínika Capriles

Voor de afdeling Deeltijd van Klínika Capriles geldt dat een huisarts, specialist of instantie die een client wil doorverwijzen, contact op dient te nemen met de psycholoog belast met Deeltijd. De vereiste van een verwijsbrief van de huisarts blijft gelden.


Verwijzing naar Fundashon Sonrisa

Voor Fundashon Sonrisa geldt dat een spv-er, een psychiater, een huisarts of een andere proffesional iemand kan aanmelden voor wonen of het activiteitenscentrum. Hiertoe dient u contact op te nemen met de organisatie voor een aanmeldingsformulier.


U bent geen verwijzer, maar u signaleert in uw omgeving dat iemand hulp nodig heeft bij een psychisch probleem? Adviseert u deze persoon dan om contact op te nemen met zijn/haar huisarts.