Indien een persoon een gevaar vormt voor zichzelf en/of voor anderen, kan overgegaan worden tot gedwongen opname.

Daartoe dient een arts, na onderzoek, een Geneeskundige Verklaring af te geven, wat samen met een bevelschrift van de politie de grondslag vormt voor een gedwongen opname.

 

Download Geneeskundige Verklaring