Een behandelaanbod kan beginnen bij diagnostisch onderzoek.
Maar wij bieden ook deeltijd, ambulante en outreachende behandelingen. 
Wij werken uitsluitend met specialisten op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie, zoals kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, psychologen, vaktherapeuten en verpleegkundigen. Uitgangspunt is dat uw kind de beste behandeling krijgt.

Een behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, speltherapie, groeps- of gezinsbehandeling. Het voorschrijven van medicijnen kan onderdeel uitmaken van de behandeling. In alle gevallen wordt de behandeling nauwkeurig afgestemd op de situatie van u en uw kind.ggz-02

In de meeste gevallen bieden wij ook begeleiding, ondersteuning en/of voorlichting aan u als ouder of verzorger. U krijgt uitleg over de diagnose van uw kind, hoe u daar het best mee om kunt gaan, en hoe bepaalde problemen op te lossen zijn. Het kan zijn dat de hulpverlener die u begeleidt een ander dan degene met wie uw kind contact heeft.

Verder biedt Yudaboyu ook ondersteuning aan internaten, scholen en andere instanties die dagelijks met de kinderen bezig zijn. Dit kan in de vorm van bijscholing, workshops of persoonlijke ondersteuning aan deze instanties.