Het activiteitencentrum Adriaan is 5 dagen in de week geopend voor mensen met chronisch psychiatrische of hiermee geralteerde problematiek. Dagelijks staat het centrum open voor 70 bezoekers. Niet alleen de bewoners van Fundashon Sonrisa komen naar het activiteitencentrum. Een groot deel van de bezoekers woont niet bij Sonrisa maar bij familie. Alle aangemelde bezoekers maken een keuze welke dagen ze gebruik maken van het centrum. ggz-06Dus de groep bezoekers varieert per dag in samenstelling en aantal.


Er worden vele verschillende activiteiten aangeboden, verdeeld in doelgerichte activiteiten en activiteiten bedoeld als vrijetijdsbesteding. Elke bezoeker doet in principe minstens 1 activiteit doelgericht. Ook kan men deelnemen aan arbeidsmatige activiteiten, zoals het wasproject, banket, schoonmaak, tuinieren.

ggz-07

Een belangrijk uitgangspunt van het centrum is om de mensen zelfstandiger te maken. Wij trachten dit te bereiken door vooral aandacht te besteden aan de kwaliteiten en mogelijkheden die iemand nog heeft, ondanks zijn of haar ziekte. Daarom wordt bij de activiteiten gewerkt met individuele doelen gebaseerd op kansen, wensen en mogelijkheden van iedere cliënt. De cliënten worden begeleid door een persoonlijk begeleider. Deze draagt zorg voor het hele proces van aanmelding tot uitschrijving. Deze is ook degene die de contacten onderhoudt met de familie en behandelaar van de cliënt.


Het meedoen aan activiteiten heeft een positieve uitwerking. Bezoekers zien dat ze dingen kunnen en recht van bestaan hebben. Men leert allerlei vaardigheden en kan zich zo verder ontplooien. Het activiteitencentrum is dan ook een belangrijk middel om de bezoekers te leren weer deel te nemen aan en zich staande te houden in de maatschappij.

 

 

Laatste nieuws en aktiviteiten

Geen evenementen
  • Regels betreden terrein en gebouwen GGz Curaçao organisaties

    In verband mat de actuele COVID-19 situatie vragen we iedereen vriendelijk zich aan de volgende regels te houden

    Lees meer...  
  • Overeenkomst tussen CMC en Klinika Capriles

    Sinds begin 2020 nam Klinika Capriles de psychiatrische en psychologische behandeling van zowel jeugdige als volwassen cliënten opgenomen in Curaçao Medical Center voor haar rekening. Op vrijdag 10 juli 2020 hebben CMC en Klinika Capriles, in de personen van Gilbert Martina, waarnemend voorzitter Raad van Bestuur, Ingemar Merkies, Medisch Directeur van CMC en voorzitter Raad van Bestuur van Klinika Capriles Waldi Oostburg, een samenwerkingsovereenkomst getekend zodat deze behandelingen binnen CMC vanaf deze datum officieel worden uitgevoerd door de psychiaters en psychologen van Klinika Capriles.

    Lees meer...