Een opname is een zeer ingrijpende gebeurtenis. De steun en inbreng van familie en vrienden is van grote waarde bij het omgaan hiermee.ggz-18
Ook kinderen zijn altijd welkom. Een ouder of grootouder die is opgenomen kan het echt waarderen wanneer er kinderen op bezoek komen.

In uitzonderlijke gevallen, in overleg met de partner van de opgenomen ouder, wordt er besloten om het bezoek van kinderen uit te stellen. Dit heeft vaak te maken met de conditie van de opgenomen ouder.

Laatste nieuws en aktiviteiten

Geen evenementen
  • Regels betreden terrein en gebouwen GGz Curaçao organisaties

    In verband mat de actuele COVID-19 situatie vragen we iedereen vriendelijk zich aan de volgende regels te houden

    Lees meer...  
  • Overeenkomst tussen CMC en Klinika Capriles

    Sinds begin 2020 nam Klinika Capriles de psychiatrische en psychologische behandeling van zowel jeugdige als volwassen cliënten opgenomen in Curaçao Medical Center voor haar rekening. Op vrijdag 10 juli 2020 hebben CMC en Klinika Capriles, in de personen van Gilbert Martina, waarnemend voorzitter Raad van Bestuur, Ingemar Merkies, Medisch Directeur van CMC en voorzitter Raad van Bestuur van Klinika Capriles Waldi Oostburg, een samenwerkingsovereenkomst getekend zodat deze behandelingen binnen CMC vanaf deze datum officieel worden uitgevoerd door de psychiaters en psychologen van Klinika Capriles.

    Lees meer...