Als organisatie willen we onze verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. De veiligheid en gezondheid van niet alleen onze cliënten, bewoners en bezoekers, maar ook van onze medewerkers staat voor ons op de eerste plaats. Dat betekent dat we preventieve maatregelen moeten nemen die soms vervelend en onaangenaam kunnen zijn en bovendien ook nog eens per dag kunnen wijzigen. Maar we doen alles wat in onze macht ligt om een veilige omgeving te waarborgen voor onze cliënten en medewerkers.

Per 16 maart is het bezoekers niet toegestaan het terrein van Klinika Capriles te betreden. Deze maatregel geldt ook voor Yudaboyu, Brasami en Instituto Buena Bista die ook op het terrein van Klinika Capriles zijn gevestigd. De bezoekrestrictie geldt ook voor Fundashon Sonrisa.

De poliklinieken van Klínika Capriles bij Groot Kwartier bij Sòrsaka zijn gesloten. Waar mogelijk worden afspraken verzet. Of de afspraak wordt vervangen door een telefonisch consult. Alleen spoedconsulten op indicatie van husiartsen vinden doorgang op de poli.
Voor het aanvragen van (vervolg)recepten wordt cliënten vriendelijk doch dringend verzocht de aanvraag tijdig te doen via WhatsApp, mail of fax en niet persoonlijk naar de balie te komen.

De dienstverlening aan de groep ambulante cliënten wordt zoveel mogelijk beperkt tot de minimaal benodigde contacten.

Opgenomen cliënten en bewoners blijven zoveel mogelijk op de respectievelijke terreinen. Dit om te voorkomen dat een cliënt op straat geïnfecteerd raakt en vervolgens overige cliënten/bewoners aansteekt.

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen de maatregelen week per week evalueren en aanpassen mocht dit nodig zijn.

We rekenen op een ieders medewerking en begrip voor de ingrijpende maatregelen. Deze zijn nodig om een zo veilig mogelijke omgeving te bieden aan zowel onze cliënten als aan onze medewerkers.

Laatste nieuws en aktiviteiten

Geen evenementen
  • Regels betreden terrein en gebouwen GGz Curaçao organisaties

    In verband mat de actuele COVID-19 situatie vragen we iedereen vriendelijk zich aan de volgende regels te houden

    Lees meer...  
  • Overeenkomst tussen CMC en Klinika Capriles

    Sinds begin 2020 nam Klinika Capriles de psychiatrische en psychologische behandeling van zowel jeugdige als volwassen cliënten opgenomen in Curaçao Medical Center voor haar rekening. Op vrijdag 10 juli 2020 hebben CMC en Klinika Capriles, in de personen van Gilbert Martina, waarnemend voorzitter Raad van Bestuur, Ingemar Merkies, Medisch Directeur van CMC en voorzitter Raad van Bestuur van Klinika Capriles Waldi Oostburg, een samenwerkingsovereenkomst getekend zodat deze behandelingen binnen CMC vanaf deze datum officieel worden uitgevoerd door de psychiaters en psychologen van Klinika Capriles.

    Lees meer...