Per 1 juni aanstaande zal de deeltijd afdeling van het kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum Yudaboyu verhuizen naar gebouwen gelegen op het terrein van Klínika Capriles aan de Mohikanenweg 8 te Groot Kwartier. Per 1 juli zal ook de rest van de dienstverlening verplaatst worden naar voorgenoemde locatie.

In maart van dit jaar zijn Klinika Capriles en FMA een protocol overeengekomen met als doel ernaar toe te werken dat hun respectievelijke voorzieningen “Un Mihó Mañan” (UMM) en “Dios Yudami” per 1 juni 2018 fysiek zijn ondergebracht op één locatie en in organisatorische zin zijn samengevoegd. Dit nu heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst die deze samenvoeging realiseert.

Zoals bij sommigen bekend, doet onze collega, behandelaar Agnes de Lima, sinds 2015 naast haar werk ook promotieonderzoek. Hiervoor werkt zij samen met scholen op Curaçao en verschillende universiteiten (waaronder de Universiteit van Amsterdam en de Caribbean Medical University). Ook Klinika Capriles ondersteunt haar waar dat kan.

Wist je dat muziek heel belangrijk is in ons leven? En dat de voorkeur voor bepaalde muziek voor ieder mens uniek is? We hebben allemaal onze ‘’eigen’’ muziek smaak... En in dat onderwerp hebben de cursisten Carolyn Josefa en Deliany Martina van Longstay en Nadine Evaristo,Angelique Meyer van Fundashon Sonrisa zich in verdiept!

Maandag 7 mei 2018, 16:30-18:00 uur, organiseert GGz Curaçao een lezing getiteld "Brain Blocks, beeldend praten over autisme", verzorgd door dhr. Stephan van de Ven en mevr. Elena Syurina.

Laatste nieuws en aktiviteiten

Geen evenementen
  • Regels betreden terrein en gebouwen GGz Curaçao organisaties

    In verband mat de actuele COVID-19 situatie vragen we iedereen vriendelijk zich aan de volgende regels te houden

    Lees meer...  
  • Overeenkomst tussen CMC en Klinika Capriles

    Sinds begin 2020 nam Klinika Capriles de psychiatrische en psychologische behandeling van zowel jeugdige als volwassen cliënten opgenomen in Curaçao Medical Center voor haar rekening. Op vrijdag 10 juli 2020 hebben CMC en Klinika Capriles, in de personen van Gilbert Martina, waarnemend voorzitter Raad van Bestuur, Ingemar Merkies, Medisch Directeur van CMC en voorzitter Raad van Bestuur van Klinika Capriles Waldi Oostburg, een samenwerkingsovereenkomst getekend zodat deze behandelingen binnen CMC vanaf deze datum officieel worden uitgevoerd door de psychiaters en psychologen van Klinika Capriles.

    Lees meer...