Wereldwijd heeft de rehabilitatiebenadering aangetoond dat het een waardevolle bijdrage levert aan het herstelproces van psychiatrische patiënten. In rehabstenenplaats van te focussen op symptomen en gedragsproblematiek, wordt de focus verlegd naar : Hoe kan deze persoon zijn leven zodanig vormgeven dat - ondanks zijn beperkingen - hij een zo goed mogelijk leven kan leiden?
In het te voeren zorgbeleid binnen de GGz Curaçao is rehabilitatie één van de speerpunten. Hierbij is gekozen voor  de methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen.


Rehabilitatie, wat verstaan we daaronder?

"Mensen met een psychiatrische belemmering helpen beter te functioneren zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, leren en sociale contacten kunnen hebben in de omgeving van hun keuze met zo min mogelijk professionele hulp"

Het startpunt: de cliënt met zijn wensen en zijn zorgbehoeften.
Het eindpunt: verbetering van de kwaliteit van leven en het vervullen van sociaal-maatschappelijke rollen.


Herstel, wat is dat?
Herstel is het individuele proces van het ontstaan van nieuwe zin en betekenis in het leven, terwijl de persoon over de gevolgen van een psychiatrische aandoening heen aan het groeien is. Herstel is niet hetzelfde als genezing. Ook wanneer er symptomen van de ziekte blijven bestaan, kunnen mensen  ermee leren omgaan en nieuwe zin en betekenis ontdekken en oude waarden, rollen of bezigheden/werk hervinden. Herstel is het proces van de cliënt zelf. Het eigen verhaal van de cliënt is er centraal in. In de praktijk wordt de ondersteuning van herstel door veel verschillende personen en instanties gegeven: lotgenoten, familie en vrienden, maatschappelijke organisaties en hulpverleners.

Herstel is het proces van de cliënt
Rehabilitatie is wat hulpverleners doen om dit proces te ondersteunen

 

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH)
SRH is een van de toonaangevende methodieken die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening in de langdurige en complexe zorg en een succesvolle reïntegratie van de cliënt in de maatschappij. Het is een methodiek die professionals toerust om cliënten te ondersteunen in hun herstel- en ontwikkelingsproces en omgevingen te creëren die steunend zijn. De methodiek heeft verschillende vertrekpunten:

 • de wens van de cliënt om zijn kwaliteit van leven te verbeteren of te handhaven
 • de steun die de cliënt nodig heeft van de omgeving en/of van professionals om deze wens te realiseren
 • het gebruiken en versterken van krachten en mogelijkheden
 • het leren omgaan met psychosociale kwetsbaarheid en het verminderen hiervan

 

Basisvragen in het rehabilitatiegericht werken zijn:
Wie is deze mens (cliënt, medewerker) met zijn/haar relaties, krachten, verlieservaringen, omgeving?

en

Hoe kan ik iets voor haar/hem betekenen?

  

 

 

Laatste nieuws en aktiviteiten

Geen evenementen
 • Regels betreden terrein en gebouwen GGz Curaçao organisaties

  In verband mat de actuele COVID-19 situatie vragen we iedereen vriendelijk zich aan de volgende regels te houden

  Lees meer...  
 • Overeenkomst tussen CMC en Klinika Capriles

  Sinds begin 2020 nam Klinika Capriles de psychiatrische en psychologische behandeling van zowel jeugdige als volwassen cliënten opgenomen in Curaçao Medical Center voor haar rekening. Op vrijdag 10 juli 2020 hebben CMC en Klinika Capriles, in de personen van Gilbert Martina, waarnemend voorzitter Raad van Bestuur, Ingemar Merkies, Medisch Directeur van CMC en voorzitter Raad van Bestuur van Klinika Capriles Waldi Oostburg, een samenwerkingsovereenkomst getekend zodat deze behandelingen binnen CMC vanaf deze datum officieel worden uitgevoerd door de psychiaters en psychologen van Klinika Capriles.

  Lees meer...