Voor GGz Curaçao is verbetering van de kwaliteit van de zorg een continue proces. Hierin is de mening van onze patiënten van groot belang. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de GGz thermometer als meetinstrument.

De GGz thermometer wordt afgenomen bij beëindiging van de behandeling of, bij behandeling langer dan één jaar tussentijds.
In de enquête wordt u bevraagd naar de tevredenheid over de ontvangen informatie, de mate van inspraak bij de behandeling, de hulpverlener en het resultaat van de behandeling.thermometer

De Compilatie resultaten GGz Thermometer geeft u een indruk van de resultaten over afgelopen jaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws en aktiviteiten

Geen evenementen
  • Regels betreden terrein en gebouwen GGz Curaçao organisaties

    In verband mat de actuele COVID-19 situatie vragen we iedereen vriendelijk zich aan de volgende regels te houden

    Lees meer...  
  • Overeenkomst tussen CMC en Klinika Capriles

    Sinds begin 2020 nam Klinika Capriles de psychiatrische en psychologische behandeling van zowel jeugdige als volwassen cliënten opgenomen in Curaçao Medical Center voor haar rekening. Op vrijdag 10 juli 2020 hebben CMC en Klinika Capriles, in de personen van Gilbert Martina, waarnemend voorzitter Raad van Bestuur, Ingemar Merkies, Medisch Directeur van CMC en voorzitter Raad van Bestuur van Klinika Capriles Waldi Oostburg, een samenwerkingsovereenkomst getekend zodat deze behandelingen binnen CMC vanaf deze datum officieel worden uitgevoerd door de psychiaters en psychologen van Klinika Capriles.

    Lees meer...