Angststoornissen
Iedereen is wel eens bang. Gelukkig maar, want angst waarschuwt mensen voor naderend gevaar. Ze brengt het lichaam in staat van paraatheid, zodat een snelle reactie mogelijk wordt. Zo schrikken mensen wanneer ze een brandlucht ruiken, zodat ze snel het vuur kunnen blussen of vluchten. In zo'n geval is angst een gezonde reactie op dreigend gevaar. Maar sommige mensen zijn bang wanneer de omstandigheden daar weinig aanleiding toe geven. Ze durven hun huis niet uit zonder tien keer te controleren of het gas uit is. Of het zweet breekt hen uit bij de gedachte dat ze een telefoontje moeten plegen. Mensen met zulke buitensporige angsten neigen ertoe om de vaak doodgewone situaties te vermijden die ze met de angst in verband brengen. Die vermijding gaat hun leven steeds meer bepalen, terwijl hun angst er niet door afneemt. Iemand met zulke angsten heeft een angststoornis.

Meer lezen over angststoornissen

Infocard angststoornissen


Carla heeft een angststoornis ontwikkeld. Bekijk haar verhaal

Papiaments gesproken, Nederlands ondertiteld

Papiaments gesproken, Engels ondertiteld.


De jongen Sandley heeft een angststoornis ontwikkeld. Bekijk zijn verhaal.

Papiaments gesproken, Nederlands ondertiteld

Papiaments gesproken, Engels ondertiteld.

 

Bipolaire stoornis
Met je hoofd in de wolken lopen en bruisen van energie, in zo'n bui is iedereen weleens. De ene keer hangt die uitgelaten stemming samen met een leuk vooruitzicht, een andere keer met een succesje op het werk. Ook een sombere bui kent iedereen wel. De meeste mensen weten dat zulke stemmingen niet eeuwig duren. Ups en downs horen nu eenmaal bij het leven.
Bij sommige mensen zijn de pieken echter extreem hoog en de dalen donker en diep. In hun vrolijke periodes zijn deze mensen opvallend druk en actief en denken ze de hele wereld aan te kunnen. Daar staan periodes van ernstige depressie tegenover. De vrolijkheid en energie hebben dan plaatsgemaakt voor grote somberheid en futloosheid. Mensen die last hebben van zulke extreme stemmingswisselingen lijden aan een manisch-depressieve stoornis ook bekend als bipolaire stoornis.

Meer lezen over bipolaire stoornis 

Infocard bipolaire stoornis

 

Rudi lijdt aan een bipolaire stoornis. Bekijk zijn verhaal

Papiaments gesproken, Nederlands ondertiteld

Papiaments gesproken, Engels ondertiteld

 

Borderline
Een leven waarin alles van een leien dakje gaat, is eerder uitzondering dan regel. Iedereen krijgt te maken met tegenslagen: zakken voor een examen of afgewezen worden voor een baan. Ook heeft elk mens wel eens een fikse ruzie met een familielid, vriend, vriendin of collega.
Maar bij sommige mensen zijn veranderingen, mislukkingen en heftige conflicten eerder regel dan uitzondering. Ze beginnen impulsief en vol enthousiasme aan een nieuwe opleiding of vertellen dolgelukkig over hun nieuwe grote liefde. Vaak is de situatie een paar maanden later helemaal veranderd: ze zijn gestopt met de opleiding omdat die niets opleverde, de vriend bleek bij nader inzien een waardeloze kerel. Mensen die dit vaak overkomt en steeds opnieuw vastlopen in hun chaotische leven, hebben mogelijk een borderline persoonlijkheidsstoornis, meestal kortweg borderline genoemd.

Meer lezen over bordeline

Infocard borderline

 

Dementie
Iedereen is wel eens wat kwijt, bijvoorbeeld de huissleutels of zijn bril. En dat iemand zich even niet kan herinneren waarvan hij die persoon toch kent, is ook gewone vergeetachtigheid. Het wordt zorgelijker wanneer iemand niet meer weet dát hij een persoon ergens van kent.
Geheugenverlies dat verder gaat dan gewone vergeetachtigheid kan een signaal zijn van dementie.

Meer lezen over dementie

 

Depressie
Je hoort mensen vaak zeggen dat ze 'even een dipje' hebben. Daar kijkt niemand van op. Iedereen is wel eens somber of treurig. Zulke gevoelens kunnen opkomen na een tegenslag of ruzie, het verlies van een dierbaar iemand, of zomaar. Meestal trekt zo'n sombere bui vanzelf weg. Maar bij sommige mensen blijft deze stemming aanhouden. Ze hebben nergens meer zin in of belangstelling voor. Hun hele bestaan wordt beheerst door somberheid. Al schijnt de zon en bruist alles om hen heen van leven, het raakt hen niet. Ze missen de energie om iets te ondernemen en het lukt maar niet om minder somber te worden. Mensen die weken- tot maandenlang last houden van zo'n zwaarmoedige stemming lijden aan een depressie.

Meer lezen over depressie

Infocard depressie


Mayra kampt met een depressie. Bekijk haar verhaal

Papiaments gesproken, Nederlands ondertiteld

Papiaments gesproken, Engels ondertiteld.

 

Depressie bij jongeren
Geen zin hebben in contact met vrienden of om uit te gaan, met slaande deuren weglopen, zich terugtrekken op de kamer met oorverdovende muziek, spijbelen en experimenteren met drank en drugs: het komt allemaal voor bij jongeren in de puberteit. Net als pessimisme en zwaarmoedigheid.
Maar een jongere die langere tijd somber is of zich blijft afzetten tegen de wereld, heeft mogelijk een depressie.

Meer lezen over depressie bij jongeren

Infocard depressie bij jongeren


De jonge Tania heeft een depressie ontwikkeld. Bekijk haar verhaal.

Papiaments gesproken, Nederlands ondertiteld

Papiaments gesproken, Engels ondertiteld.

 

Schizofrenie
Ieder mens denkt wel eens dat hij een stem hoort terwijl er niemand geroepen heeft. Of meent in de schemering een man te zien, om dan te ontdekken dat het een boom is. Maar sommige mensen zien beelden of horen stemmen die er voor anderen niet zijn, terwijl die in hun beleving echt bestaan. Anderen zijn er vast van overtuigd dat iemand hen achtervolgt of geloven heilig dat ze een bruid van Christus zijn. In zo'n toestand zeggen deze mensen dingen die voor buitenstaanders onbegrijpelijk zijn. Ze maken een verwarde indruk en zíjn ook echt in de war: hun contact met de werkelijkheid is ernstig verstoord. Mensen in zo'n toestand zitten in een psychose. Mensen die last hebben van een psychose kunnen aan schizofrenie lijden.

Meer lezen over schizofrenie 

Infocard schizofrenie


Gino lijdt aan schizofrenie. Bekijk zijn verhaal

Papiaments gesproken, Nederlands ondertiteld.

Papiaments gesproken, Engels ondertiteld.

 

 

Laatste nieuws en aktiviteiten

Geen evenementen
  • Regels betreden terrein en gebouwen GGz Curaçao organisaties

    In verband mat de actuele COVID-19 situatie vragen we iedereen vriendelijk zich aan de volgende regels te houden

    Lees meer...  
  • Overeenkomst tussen CMC en Klinika Capriles

    Sinds begin 2020 nam Klinika Capriles de psychiatrische en psychologische behandeling van zowel jeugdige als volwassen cliënten opgenomen in Curaçao Medical Center voor haar rekening. Op vrijdag 10 juli 2020 hebben CMC en Klinika Capriles, in de personen van Gilbert Martina, waarnemend voorzitter Raad van Bestuur, Ingemar Merkies, Medisch Directeur van CMC en voorzitter Raad van Bestuur van Klinika Capriles Waldi Oostburg, een samenwerkingsovereenkomst getekend zodat deze behandelingen binnen CMC vanaf deze datum officieel worden uitgevoerd door de psychiaters en psychologen van Klinika Capriles.

    Lees meer...